Lives in Smoke

(English version below)

Lives in Smoke, de Enrica Aragona și Luca Ducceschi, apărută la editura Nero Press Edizioni, traducere din italiană în engleză de Anthony Mazzorana

Spuneam deunăzi că m-a rugat un coleg de breaslă să scriu o recenzie despre o nuvelă tradusă de el din italiană în engleză. M-a bucurat invitația sa, așa că i-am dat curs de îndată ce am avut un pic de timp. Cele treizeci de pagini se citesc foarte repede, nu numai pentru că sunt puține, ci și pentru că autorii au reușit să mențină atenția și interesul ridicate pe tot parcursul lor. O să încerc să intru un pic în detalii fără să fur ceva din plăcerea lecturii.

Deși la prima vedere situațiile și personajele par clișeice (un inspector de poliție a cărui căsnicie cam scârțâie, o amantă roșcată focoasă, o scenă de interogatoriu parcă ruptă din filmele polițiste americane, un caz de crimă cu ramificații personale și dorința inspectorului de a se ridica la înălțimea așteptărilor tatălui, fost polițist de excepție), textul propune diverse piste, pentru ca la final să surprindă cititorul. Stresul, oboseala, fumatul, replicile acide și deducțiile făcute într-un ritm rapid sunt elemente care mi-au amintit de romanele polițiste clasice sau de benzile desenate cu detectivi sau chiar de filmele cu Humphrey Bogart.

Dacă mai adaug și faptul că întreaga acțiune se desfășoară sub mottoul „Always look for the motive before looking for the killer” și că acest scurt thriller s-a clasat pe locul 6 la concursul Best Thriller Award, organizat în 2013 în Cattolica, Italia, poate îi dați o șansă. Versiunea pentru Kindle poate fi cumpărată de pe Amazon la un preț foarte bun.

 Lives in Smoke

Lives in Smoke, by Enrica Aragona and Luca Ducceschi, published by Nero Press Edizioni, translated from Italian to English by Anthony Mazzorana

I was saying the other day that a fellow translator asked me to write a review of a short story he had translated from Italian to English. I was thrilled by his invitation, so, as soon as I had some time off, I proceeded. The roughly thirty pages are a quick read not only because they are few, but also because the authors managed to maintain a high level of attention and interest throughout the book. I’ll try to enlarge on that without spoiling your pleasure of reading it yourselves.

Although at first it may seem that the situations and characters are a bit of a cliché (a police inspector whose marriage is not going so well, a fiery red-headed mistress, an interrogation scene that seems taken from an American detective movie, a murder case with personal ramifications and the inspector’s need to live up to his dead father’s expectations), you’ll find that the text comes up with various leads only to surprise the reader at the end. The stress, the fatigue, the smoking, the acid comebacks and the fast deductions are all elements that reminded me of the classic mystery novels or of the detective comic books or even of a good Humphrey Bogart movie.

Let me also add that the motto of the whole story is ”Always look for the motive before looking for the killer” and that this short thriller ranked 6th at the 2013 Best Thriller Award in Cattolica, Italy. Give it a shot, if you catch my drift! 😉 The Kindle version can be downloaded from Amazon for a very good price.

2 thoughts on “Lives in Smoke

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *